วันนี้เป็นวันแรกของการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งพบว่าคนไทยที่อยู่ประเทศออสเตรเลียมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนมากที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1.ออสเตรเลีย 16,183 คน อันดับ 2.สหรัฐอเมริกา 15,010 คน อันดับ 3 จีน 10,996 คน อันดับ 4 สหราชอาณาจักร 7,926 คน อันดับ 5 ญี่ปุ่น 7,758 คน อันดับ 6 เยอรมนี 5,748 คน อันดับ 7 มาเลเซีย 5,183 คน อันดับ 8 สิงคโปร์ 4,918 คน อันดับ 9 สาธารณรัฐเกาหลี 2,960 คน และอันดับ 10 ฝรั่งเศส 2,614 คน

ส่วนประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกราชอาณาจักรน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เซเนกัล 10 คน เปรู 25 คน และอาร์เจนตินา 27 คน

วันนี้เพจเฟซบุ๊กสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ โพสต์ข้อความระบุว่า คนไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ รวมทั้งสิ้น 10,256 คน แบ่งเป็นขอใช้สิทธิทางไปรษณีย์ 4,679 คน ซึ่งสถานกงสสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งเอกสารสำหรับการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ในวันนี้

เมื่อได้รับแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคำแนะนำวิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามที่แนบมา และดำเนินในทันที โดยต้องส่งไปรษณีย์คืน ไม่เกินวันที่ 11 มี.ค. 2562 เพื่อให้บัตรเลือกตั้งกลับมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

สำหรับผู้ขอใช้สิทธิลงคะแนนด้วยตนเองอีกจำนวน 5,577 คน สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้ลงคะแนน “เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้แล้วเท่านั้น”
ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ วันที่ 4-8 และ 11-15 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
และที่โรงแรมเมโทร ย่านไทยทาวน์ วันที่ 9-10 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ส่วนเพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โพสต์ภาพพร้อมข้อความเมื่อ 2 วันก่อน ระบุว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับบัตรเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านทางถุงเมล์การทูต

เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการเลือกตั้งเพื่อใส่ซองส่งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ คาดว่าเอกสารการลงคะแนนเลือกตั้งฯ จะถึงมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ภายในสัปดาห์นี้