เสวนาวิชาการ เรื่อง “การเลือกตั้งคุณภาพกับอนาคตประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง”
โดย สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ..อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ ผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมเสวนา รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดี ม.รามคำแหง ดร.สดศรี สัตยธรรม อดีต กกต. รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯและ นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ กกต.