ชพน.มั่นใจ ปลดล็อค พร้อมลุยหาเสียง มีเลือกตั้ง แน่นอน 24 ก.พ.2562
เมื่อวันที่ 7ธ.ค.2561

หลังจากได้รับฟังคำชี้แจง คณะ คสช.และ กกต.มีความชัดเจน หลังจาก กกต.การเลือกตั้งก็คงอยู่ในกรอบระยะเวลา และมั่นใจได้ว่า จะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม และทุกอย่างก็จะมีความมั่นคง ทาง คสช.บอกมา และบรรยากาศดีมากในที่ประชุม 
ปลดล็อค ก็คอนเฟริมว่าปลดล็อค ซึ่งทาง กกต.จะแจ้งประกาศ ส่วนวันที่ 11 พรบ.จะมีผลบังคับใช้ ส่วนเรื่องปลดล็อค ต้องรอ ทาง กกต.ประกาศอีกที
(เทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา)
…..

วันนี้เราได้ความกระจ่างชัด เกี่ยวกับเรื่องแนวทาง การเลือกตั้ง ซึ่งได้กำหนด วันที่ 24 ก.พ.2562 ซึ่งทางหัวหน้าพรรค เทวัญ ลิปตพัลลภ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับขั้นตอนในการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนต้องตระหนักกับการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม เช่นเรื่องการใช้บัตรเลือกตั้งต้องใช้ใบเดียว ซึ่งประชาชนจะคุ้นเคย กับการใช้บัตร 1 ใบ ซึ่งลักษณะต้องทำความเข้าใจให้กับประชาชนให้ชัดเจน. (ตามคลิป)
(พล.อ.ฐิติวัฒน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา) 

โรดแมปทางการเมืองการที่รัฐบาลเคยชี้แจงให้กับที่ประชุมรับทราบที่ในเดือนธ.ค. 2561
ก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาจะปลดล็อกการทำกิจกรรมทางการเมือง คำสั่งและประกาศคสช. จำนวน9 ฉบับ (ยกเว้นในข้อที่ไม่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม)และในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ กตต.ประกาศใช้ระเบียบการเลือกตั้งส.ส. จากนั้นวันที่ 28 ธ.ค.รัฐบาลจะหยุดเสนอร่างพ.ร.บ.ให้กับสนช.

ส่วนเดือน ม.ค.2562 ในวันที่ 2ม.ค. ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้หาเสียงได้ วันที่ 4 ม.ค. กกต. ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร ส.ส.จำนวนส.ส.แต่ละจังหวัด เขตเลือกตั้งสถานที่รับสมัครแบบบัญชีรายชื่อและในระหว่างวันที่ 14-18 ม.ค.2562 เปิดรับสมัคร ส.ส.จำนวนและให้แจ้งชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นนายก วันที่ 25 ม.ค.2562ประกาศรายชื่อผู้สมัครแบ่งเขต บัญชีรายชื่อของทุกพรรค
สำหรับเดือนก.พ.2562ในวันที่ 4-16 ก.พ.2562
เป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และกำหนดวันที่15 ก.พ. หยุดการพิจารณากฎหมาย จากนั้นที่ 17 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 24 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้ง

ขณะที่เดือนเม.ย.2562 ในวันที่ 25 เม.ย. เป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง และในวันที่ 28 เม.ย. เป็นวันสุดท้ายที่คสช. จะคัดเลือก ส.ว. 250 คน นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายและประกาศแต่งตั้งต่อไป
จากนั้นในวันที่ 9 พ.ค.จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมรัฐสภาครั้งแรก และจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา เลือกนายกรัฐมนตรี ตั้ง ครม.และครม.ถวายสัตย์ฯ ซึ่ง ครม.และคสช. จะพ้นจากตำแหน่ง และครม.ใหม่แถลงนโยบาย
(ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันถวายสัตย์ฯ)