วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
พรรคชาติพัฒนา นำโดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรรค นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรค พร้อมด้วย กรรมการบริหารพรรค ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 หน้าอาคารรัฐสภา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการบริหารประเทศ ให้แก่ ประชาชนชาวไทย.

ที่มาภาพ : ทีมแมวเฝ้าบ้าน