การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับมูลค่า1.9ล้านล้านบาท ในช่วงเย็นสมาชิกยังคงสัลบกันลุกขึ้นอภิปรายโดยมุ่งไปที่ประเด็นการใช้งบในโครงการต่างๆในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการใช้เงินตามพ.ร.ก.ที่อาจกลายเป็นเบี้ยหัวแตก ขณะเดียวกันการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้งบยังขาดการตรวจสอบ

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การงบประมาณด้านสาธารณสุขของรัฐบาลว่าเรามีงบในส่วนนี้อยู่ 4.5หมื่นล้านบาทยืนยันว่าวันนี้มีการใช้จ่ายไปบางส่วนเท่านั้น ส่วนข้อเรียกร้องในการดูแลบุคคลากรทางการแพทย์ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง หรืออสม. เรามีระเบียบการใช้จ่ายให้กับบุคลากรในแต่ละหน้าที่อย่างชัดเจน

ส่วนเรื่องกรรมการกลั่นกรอง ยืนยันว่าการตรวจสอบโครงการต่างๆต้องผ่านกลไกของพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ทำหน้าในการตรวจสอบซึ่งเราคิดเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้อยู่แล้ว