จากกรณีที่ บัตรเลือกตั้งกว่า 1,500 ใบของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในประเทศนิวซีแลนด์เดินทางมาไม่ทันการนับคะแนน ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ออกคำชี้แจง กรณีบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนด โดยระบุว่า

สถานทูตเอกอัครราชทูตฯ เข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนและรู้สึกผิดหวัง รวมทั้งเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีที่เสียงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งและของพวกเราในนิวซีแลนด์ อาจไม่สะท้อนออกมาในผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งที่พวกเราทุกคนพร้อมทั้งอาสาสมัครช่วยเหลืองานเลือกตั้งทุกท่านได้ร่วมเตรียมการและร่วมแรงรวมใจจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มานานกว่า 2 เดือน โดยหวังที่จะให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น

ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 โดยได้ดำเนินการครบทั้ง 3 วิธี คือ 1.วิธีคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 2.วิธีไปรษณีย์ และ 3.วิธีคูหาเคลื่อนที่ (วิธีอื่น) ที่นครโอ๊คแลนด์และเมืองเบรนฮีม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในนิวซีแลนด์ให้ได้มากที่สุด

โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น 1,862 คน และมีผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งรวม 1,542 คน หรือเท่ากับร้อยละ 82.81

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการเลือกตั้งที่เมืองเบรนฮีม เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นแห่งสุดท้าย และได้ดำเนินการคัดแยกซองบัตรเลือกตั้งจนแล้วเสร็จใน วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

และได้ส่งบัตรเลือกตั้งออกจากกรุงเวลลิงตัน ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โดยการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันอังคารที่ 19 มีนาคม อย่างไรก็ดี กระบวนการจัดส่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในนิวซีแลนด์ ที่มีความตื่นต้วและออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงและขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ช่วยเหลืองานเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนยืนยันว่า ผู้ลงทะเบียนและใช้สิทธิเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ในครั้งนี้ ถือว่าได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งของตนเองแล้ว