“สาคร พรหมภักดี”รองหัวหน้าพรรคชพน.ลุย “สกลนคร “NO PROBLEM “

สาคร พรหมภักดี นำทีมผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 1 เบอร์ 7 “พรศรี พรหมภดี และวิลเลียม พรหมภักดี ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 เบอร์ 6 อ้อนชาวสกลเลือกชพน.ยกทีม

นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรรคชาิพัฒนา พรศรี พรหมภักดี ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 1 เบอร์ 7 พรรคชาติพัฒนา วิลเลียม พรหมภักดี ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 เบอร์ 6 พรรคชาติพัฒนา จัดปราศัยใหญ่ที่ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกล มีประชาชนชาวสกลนครเข้ารับฟังกว่า 2,000 คน

นายสาคร กล่าวว่า วันนี้จัดปราศรัยและเตรียมพร้อมจัดทัพคลื่นฝูงชนกว่า 15,000 คน เพื่อเตรียมต้อนรับประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา สุวัจน์ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค เทวัญ ลิปตพัลลภ พร้อมทีมคณะบริหารพรรคชาติ ที่จะเดินทางมาร่วมปราศรัยใหญ่ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ โดยแบ่งเป็นสองเวที คือ ช่วงเช้า จัดปราศรัยใหญ่ เขต 1 2 6 ที่วัดป่าสันติธรรม ช่วงบ่าย จุดปราศรัยใหญ่ เขต 3 4 5 ที่สวนยาง บ้านคำบิด อ.วาริชภู จ.สกลนคร
“สกลนคร จะกัาวสู่การพัฒนา หากเลือกทีมสาคร พรหมภักดียกทีมด้วยนโยบายพรรคชาติพัฒนา NO PROBLEM”
นายสาคร กล่าวพร้อมขยาย 12 นโยบายในการพัฒนาสกลนคร ว่า 1.สกลนครต้องมีรถไฟรางคู่ มุ่งสู่สกลนครจากกรุเทพฯ-โคราช-อุบลราชธานี-มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม เพื่อดึงนักท่องเที่ยวสู่สกลนคร 2.สร้างนิคมอุตสาหกรรมที่จ.สกลนคร 3.ตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร 20,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 4.ผลักดันโดนยื่นญัติด่วน ผ่านสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้รัฐอุดหนุน ชาวนามีเงินลงทุนทำนาครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ๆละ2,000 บาท 5.ให้เงินทุนการศึกษาแก่เด็กแรกเกิดถึงมัธยมปลาย ม.6 เดือนละ 1,000 บาท 6.ผู้สูงอายุขึ้นเบี้ยยังชีพเดือนละ 2,000 บาทตลอดชีพ
7.เพิ่มค่าตอบแทน อสมท.เป็นเดือนละ 2,000 บาท 8.อุดหนุนเงินพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลละ 2 ล้านบาท 9.ผลักดัน 1 อำเภอ 1 ศูนย์ฝึกกีฬา 10.ผลักดันโดยยื่นกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างถนนระหว่างหมู่บ้าน-หมู่บ้านในชนบทให้เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตทั่วประเทศภายใน 4 ปี 11.ยื่นญัติด่วนในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการออกเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยเร่งด่วนในพื้นที่บริเวณรอบหนองหารสกลนครและในพื้นที่อ.ภูพาน อ.กุดบาก อ.โคกศรีสุพรรณ อ.เต่างอย และพื้นที่อื่นๆ 12.ผลักดันให้รัฐบาลสร้างถนนรอบหนองหารเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร
“วันที่ 24 มีนาคมนี้ ผมขอโอกาสพี่นัองประชาชนชาวสกลนครเลือกพรรคชาติพัฒนายกทีม สกลนครถึงเวลาเปลี่ยนแปลงสู่ยุคทองสกลนคร”สาคร กล่าว