“สุดารัตน์” เสนอ 5 มาตรการ เปิดเมือง ปลอดภัย แนะ “รัฐบาล” ทำแผนให้รัดกุม

หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ลดลง เตะระดับที่หายใจคล่อง หลายคนเร่ิมคิดถึงแผนผ่อนปรนความเข้มงวดของมาตรการ เพื่อให้ภาคประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนได้บ้าง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เสนอความเห็นไปยังรัฐบาล ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ถึงมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าหลังจากที่รัฐบาลดำเนินมาตรการปิดเมือง เกือบ 1 เดือน พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของไทยลดลงเป็นลำดับ ซี่งหลังจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ และเตรียมแผนเปิดเมืองให้รัดกุม ให้เป็นการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย แทนการขยายอายุพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จะครบกำหนดบังคับใช้ในวันที่ 30 เมษายนนี้ พร้อมทั้งเสนอ 5 มาตรการให้รัฐบาล ได้แก่

1. เปิดเมืองแบบมีข้อบังคับด้านสาธารณสุข ให้ธุรกิจที่สามารถจะเปิดให้บริการได้ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด ร้านทำผม เป็นต้น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุข ที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อคงความปลอดภัยให้ประชาชน เช่น ร้านอาหารต้องมีกฎเกณฑ์ด้านสุขอนามัยเพิ่มเติม มีการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5-2 เมตร ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนผู้ประกอบอาหาร พนักงานเสิร์ฟต้องสวมเฟซชิลด์ และหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน เป็นต้น

ขณะที่มาตรการแต่ละจังหวัดต้องมีมาตรการสร้างความปลอดภัย ปลอดเชื้อในที่สาธารณะ และขนส่งสาธารณะ ด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ

2. รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ทุกจังหวัดที่จะเปิดเมืองให้มีความสามารถในการตรวจหาเชื้อผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการได้ทุกคน และต้องมีศักยภาพในการนำตัวผู้ติดเชื้อมาแยกตัวเข้าระบบดูแล รวมทั้งสำรวจและตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อระวังอย่างสูงสุด ไม่ให้มีการกลับมาระบาดใหม่

3.รัฐบาลยังคงต้องเข้มงวดในการป้องกันผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ให้เดินทางเข้าประเทศด้วยมาตรการ State Quarantine 14 วัน อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องต่อไป

4. รัฐบาลยังต้องสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ หากมีการระบาดในรอบใหม่

และ 5. สำหรับประชาชนต้องปรับตัวให้เข้ากับนิว นอลมอล โดยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก, เว้นระยะห่างทางสังคม, รักษาสุขภาพอนามัย, หมั่นล้างมือ และในองค์กรที่มีความสามารถทำได้ รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ทำงานที่บ้าน หรือการเรียนผ่านระบบออนไลน์สักระยะ

“สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งทำด่วนขณะนี้ คือ เริ่มวางแผนงาน และเตรียมมาตรการในการ Reopening “เปิดเมืองอย่างปลอดภัย” ได้แล้ว โดยควรเริ่มเปิดเป็นรายจังหวัด ยึดเกณฑ์ที่ WHO แนะนำทั้ง 6 ประการ ที่สำคัญ ขณะนี้เรามี 9 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยแม้แต่รายเดียว และอีก 41 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยใหม่มาแล้ว ครบ 14 วัน กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มแรกที่ควรเริ่มเปิดให้คนกลับมาทำมาหากินภายในจังหวัดได้ แล้วค่อยขยับข้ามจังหวัด เมื่อมั่นใจว่าเราคุมการระบาดได้” คุณหญิงสุดารัตน์​ ระบุ