“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”
นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”ลั่นกองรบประกาศพิชิตศึกเมืองย่าโม

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 14 เขต ของจังหวัดนครราชสีมา

“พรรคชาติพัฒนามีความพร้อมทั้งผู้สมัครที่มีคุณภาพ และนโยบายในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 9 นโยบาย โคราช NO PROBLEM โคราชไร้ปัญหาโดย 9 นโยบาย โคราชเมืองเกษตร เมืองอุตสาหกรรม เป็นประตูสู่อินโดจีน เมืองท่องเที่ยว เมืองกีฬา เมืองอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาโดยการเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้า คนยากคนจน ผู้สูงอายุ เรามีนโยบายครบ และได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหา มาร่วมกันพัฒนาประเทศ”

“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”  นำทัพ 14 ขุนศึก“ชาติพัฒนา”