สุวัจน์ ปักธงเขต 3 สีคิ้ว
จะนำยุคทองเศรษฐกิจคืนสู่โคราช
ชูนโยบาย No Problem

พรรคชาติพัฒนา เปิดตัวสาขาพรรคสีคิ้ว อย่างยิ่งใหญ่ ชูนโยบาย No Problem ไม่มีปัญหา ไม่สร้างปัญหา พร้อมแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง

เมื่อเวลา 8.00 น.วันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรค พันเอกวินัย สมพงษ์ ที่ปรึกษาพรรคนายประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรค พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค นายธงชัย ลืออดุลย์ รองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค เปิดศูนย์ประสานงานพรรคชาติพัฒนา สาขาสีคิ้วพร้อมพบปะประชาชนชาวโคราช
นายสุวัจน์ กล่าวว่า วันนี้ ผมยินดีที่หัวหน้าพรรค เทวัณ ลิปตพัลลภ และคณะผู้บริหารพรรค ประกาศนโยบาย “พรรคชาติพัฒนา No Problem” คือ พรรคชาติพัฒนา ไม่มีปัญหา ซึ่งเป็นคำพูดของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ความหมายคือ 1ฺพรรคชาติพัฒนาจะทำงานการเมืองที่ไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศ ไม่ทะเลาะกับใคร เดินสายกลางเป็นมิตรทุกฝ่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นการเมืองที่ไม่ทะเลาะกัน
2ฺพรรคชาติพัฒนา No Problem” หมายความว่า ประเทศชาติมีปัญหา มีเรื่องอะไร เรื่องการเกษตร เรื่องความยากจน พรรคชาติพัฒนา มีแนวทางแก้ไขปัญหา หมือนที่ท่านชาติชาย ได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาต่างๆ อย่างชัดเจน
“ผมยินดีที่ได้เห็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนา ผู้บริหารพรรค ได้ยึดถือแนวทางพรรคทางสายกลางในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศในเรื่องความขัดแย้งในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ โดยยึดแนทางของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศอยากเห็นกลางเมืองที่เดินสายกลาง การเมืองที่เป็นทางเลือก การเมืองที่เป็นทางออก ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ขณะเดี่ยวกันคุณเป็นทางเลือก เป็นทางออก คุณก็ต้องทำงานเป็นด้วย พี่น้องประชาชนก็อยากเห็นคนมาทำให้เศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ผมคิดว่าแนวทางของพรรคชาติพัฒนาก็จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับแนวมางแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง”สุวัจน์ กล่าวและย้ำว่า
ผมคิดว่าปรัชญาแนวคิดของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัญ มากับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ มากับสถานการณ์บ้านเมืองอยากเห็นเศรษฐกิจที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี บ้านเมืองเรียบร้อย ไม่มีความขัดแย้ง เพราะสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ถือเป็นยุครุ่งเรืองทางเศรษฐกิจประโยคแรกที่ท่านพูดคือ
“ผมจะแปรสนามรบเป็นสนามการค้า ผมจะให้อีสานเป็นประตูสู่อินโดจีน ผมจะให้โคราชเป็นประตูสู่อีสาน อีสานเป็นประตูสู่อินโดจีน ถือเป็นยุคทองเศรษฐกิจที่มีค่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ถึง 10% เป็นประเทศเดียวในอาเชียนที่ GDP โต 10% เป็นเวลา 3 ปีซ้อน”
คือ ท่านจะมีวิธีคิดทางการเมืองที่แสดงให้เห็นความเป็นผู้ใหญ่ ไม่สร้างปัญหา ไม่ทะเลาะกับใคร ปรานีปรานอม การเมืองยุคน้าชาติ จะเป็นการเมืองที่ไม่มีการทะเลาะ ไม่มีการเผชิญหน้า เป็นการเมืองที่เดินสายกลาง
ท่านชาติชาย จะพูดเสมอว่า “No Problem ไม่มีปัญหา”
นี่คือ วิธีคิดทางการเมืองของพลเอกชาติชาย วิธีคิดทางเศรษฐกิจ วิธีคิดทางสายกลาง เอาเรื่องความเก่งของน้าชาติ เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องความเก่งไม่ทะเลาะกับใคร ปรานีปรานอม สองเรื่องนี้รวมกันท่านเป็นผู้สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

#แมวเฝ้าบ้าน #พรรคชาติพัฒนา #พรรคชาติพัฒนา FC #การเมือง #คนโคราช