หวังสร้างบรรยากาศสู่เลือกตั้ง! ชาติพัฒนาร่วมถกแม่น้ำ5สาย

วันที่ 5 ธ.ค.2561 นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวว่า ตามที่ กกต. ได้มีหนังสือเชิญพรรคชาติพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป โดยสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(สรธ.คสช.) ได้แจ้งกำหนดการประชุม ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะกรรมาธิการยกร่าง รธน. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนพรรคการเมืองนั้น พรรคชาติพัฒนายินดีที่จะไปร่วมการประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือกันในการเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงนี้ และจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อประเทศมาก ถ้ามีความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย ช่วยกันทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนของการเลือกตั้งเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย สุจริต เป็นธรรม ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“พรรคชาติพัฒนาเชื่อว่าจะเป็นโอกาสอันดี ของประเทศไทย จะได้รับด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับจากนานาชาติ และนักลงทุน จะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออก การลงทุน การท่องเที่ยว และจะนำพาประเทศชาติ กลับสู่ประชาธิปไตย และ ภาวะปกติของบ้านเมืองอีกครั้ง พรรคชาติพัฒนามีความเชื่อมั่นว่า ในที่สุดแล้วประชาธิปไตยคือ เครื่องมือที่ดีที่สุดในการบริหารและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วง” นายดล เหตระกูล กล่าวและว่า

สำหรับการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมนั้น เนื่องจากเป็นการประชุมที่มีความสำคัญมากต่อการเลือกตั้ง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค และ พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค จะเข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับเชิญมา