เดินหน้าหาเสียง เปิดเวทีปราศรัย  “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช

ธงชัย ลืออดุลย์ ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 1  อ.เมืองนครราชสีมา เบอร์ 6 พรรคชาติพัฒนา  อดีตผู้ว่าโคราช มือปราบ ม.ปลาย่าง นายอำเภอวังน้ำเขียวคนแรก ที่ต้อนรับ ครม.สัญจร ครั้งแรกของไทย เปิดปราศรัย กับ พี่น้องประชาชนเขต 1 วัดคลองพระทราย  โดยครั้งนี้ได้จับมือ พ.อ. วินัย สมพงษ์ ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา มาบอกกล่าว นโยบายพรรค  9 หน้า 9 ไกล ประเทศไทยไร้ปัญหา “No Problem” และจะนำพา ยุคทอง น้าชาติ กลับมาอีกครั้ง และฝากพี่น้องชาวบ้านช่วยสนับสนุน และรักษาพรรคชาติพัฒนา ไว้เป็นพรรคของคนโคราช สืบไป

นโยบาย โคราช NO PROBLEM “โคราชเมืองไร้ปัญหา” นโยบาย 9 ข้อ คือ
1.สร้างมอเตอร์เวย์-รถไฟฟ้า
2.จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำกิน
3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร
4.กระจายรายได้ไปสู่ระดับรากหญ้า 
5.สนับสนุนให้โคราชเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
6.แก้ไขการจราจรติดขัด สร้างอุโมงค์ทางลอด
7.ปรับปรุง ขยายระบบระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วม
8.สร้างเมืองให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
9.ส่งเสริมครัว(อาหาร)โคราชเป็นครัวโลก

 #jaophoto #siam 360 #ชาติพัฒนา #คนโคราช #แมวเฝ้าบ้าน

 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย
 เดินหน้าหาเสียง “ธงชัย อดุลย์” ผู้สมัคร เขต 1 เบอร์ 6 โคราช เปิดเวทีปราศรัย วัดคลองพระทราย