โคราชต้องชาติพัฒนา ! “สุวัจน์” ปิดปราศรัยถิ่นเกิด การันตีดันโคราช “เมืองเกษตร” ทุ่มพัฒนาชลประทาน 9 ลุ่มน้ำ “เมืองท่องเที่ยว -ลงทุน” ลุยสร้างระบบคมนาคมให้ครบวงจร “เมืองกีฬา” ปั้นคนโคราชเป็นนักกีฬาทีมชาติให้มากที่สุด

“สุวัจน์” ย้ำ 300 เสียงฟอร์มทีมรัฐบาลกำลังเหมาะ ยึดฉันทามติ ประชาชน 24 มี.ค.นี้ เน้นร่วมรัฐบาลนโยบายดี นายกฯ เก่ง “ชาติพัฒนา” พร้อมหนุน ย้ำพร้อมทุกบทบาท หากเป็นรัฐบาลฟังเสียงฝ่ายค้าน หากชวดเป็นฝ่ายค้านไม่เล่นเกมนอกสภา หรืออยู่บนถนน

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.เวลา 09.30 น. ที่ลานเอนกประสงค์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง ถือเป็นเวทีปราศรัยสุดท้ายที่จังหวัดโคราช ประชาชนต่างมาให้กำลังใจจำนวนมาก

นายสุวัจน์ กล่าวปราศรัยว่าจะนำเศรษฐกิจยุคทองของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาพัฒนาจังหวัดโคราชให้กลับมาเป็นยุคทองอีกครั้ง โดยมีนโยบายสำคัญ คือ จะทำให้โคราชเป็น “เมืองแห่งการเกษตร” ด้วยการปรับปรุงระบบชลประทานใน 9 ลุ่มน้ำ จะพัฒนาอ่างกักเก็บน้ำ แก้มลิง หรือฝาย ให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะในเขต 5 ถือเป็นการแก้ปัญหาใหญ่ รวมถึงจะสนับสนุนนำพันธุ์โคเนื้อโคราชวากิวมาให้พี่น้องคนโคราชได้เลี้ยงกันทุกครัวเรือนเพื่อยกระดับรายได้ เพราะราคาเนื้อโคชนิดนี้ราคาสูงมากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2 พันบาทแพงกว่าเนื้อโคปกติ สามารถส่งออกหรือบริโภคในประเทศสร้างรายได้แก่พี่น้องคนโคราช

ทั้งนี้จะเน้นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้พี่น้องเกษตรกรได้ปรับตัวให้มีความทันสมัยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ด้วยกองทุนเกษตรกร 2 หมื่นล้านบาท รวมถึงกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย 1 หมื่นล้านบาท ย่อมจะทำให้เกิดการยกระดับรายได้และฐานะ จากการเป็นลูกจ้างให้เป็นนายจ้าง หรือนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)ดังนั้นจากนี้ไปพรรคชาติพัฒนาโคราชให้เป็น “เมืองแห่งการลงทุน” จะดึงนักลงทุนมาลงทุนนิคมอุตสาหกรรมภาคเกษตร เช่น อ้อย ข้าว ยาง มันสำปะหลัง เพื่อดึงราคาสินค้าเกษตร พร้อมๆกับสนับสนุนโคราชให้เป็น “เมืองแห่งการท่องเที่ยว” ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ หรือ แม้แต่รถไฟฟ้า เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมให้คนโคราชได้เดินทางสะดวกและเป็นแม่เหล็กดึงดูดด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว

นายสุวัจน์ กล่าวว่าจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ต่างชาติมาเที่ยวโคราช โดยตั้งเป้าหมายยกระดับสินค้าพื้นเมือง มวยพื้นเมืองโคราช ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน พร้อมกับจะสนับสนุนให้โคราชเป็น “เมืองแห่งการกีฬา” จะสนับสนุนปั้นนักกีฬาทีมชาติที่โคราชให้มีมากที่สุด โดยเฉพาะนักมวยไทยไฟท์ที่ถือเป็นมวยประจำจังหวัดโคราช และ ฟุตบอล เพราะโคราชมีทีมฟุตบอลประจำจังหวัด คือ สวาทแคต พร้อมกับสนับสนุจัดสร้าง “มินิสปอต์ท คอมแพล็ค” ด้วย

สุวัจน์ ปลื้ม ปราศรัยใหญ่ โคราช คนร่สมกว่า 3 หมื่นคน มั่นใจรักษาฐานเสียง

นายสุวัจน์ กล่าวว่ากระแสพรรคชาติพัฒนา ที่จังหวัดโคราชได้รับการตอบรับดีมาก เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ประชาชนมาฟังการปราศรัยใหญ่ของพรรคกว่า3 หมื่นคนมากที่สุดในประวัติการณ์ทางการเมือง มั่นใจรักษาฐานเสียงไว้ได้ เพราะประชาชนชื่นชมอุดมการณ์ทางการเมือง พรรคชาติพัฒนา ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ผลการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.นี้ พี่น้องประชาชนตัดสินใจลง ฉันทามติ อย่างไร พรรคชาติพัฒนาจะตัดสินใจไปตามนั้น เพราะนั้นคือประชาธิปไตย เคารพเสียงข้างมาก ซึ่งในการเล่นการเมืองของพรรคด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ ไม่เล่นเกมนอกสภาและไม่ไปอยู่บนถนน หากรัฐบาลทำอะไรดีๆจะสนับสนุน โดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และ ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านที่จะค้านรัฐบาลไปทุกเรื่อง หากพรรคชาติพัฒนาได้เป็นรัฐบาลจะฟังเสียงฝ่ายค้าน เพื่อทำให้บรรยากาศการเมืองสงบนิ่งไม่ทะเลาะกัน รับรองได้ต่างชาติให้ความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนย่อมทำให้เศรษฐกิจไทยดีอย่างแน่นอน

“เมื่อเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และ รัฐบาลประชาธิปไตย นี่คือสิ่งที่ทุกประเทศจับตาประเทศไทยอยู่ และมั่นใจว่าประเทศไทยมีการปกครองที่เป็นมาตรฐานต่างชาติก็จะเข้ามาลงทุน มาสร้างงาน มาเที่ยว แต่ตอนนี้ทุกชาติรอเห็นรัฐบาลหลัง 24 มี.ค.นี้ ดังนั้นไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี เก่งๆ นโยบายดีๆ จะเป็นพรรคไหนก็ได้ พรรคชาติพัฒนาสนับสนุนเต็มที” นายสุวัจน์ กล่าว

นายสุวัจน์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่ควร 300 เสียงขึ้นไป จึงเกิดเสถียรภาพทางการเมืองในการบริหารและการถ่วงดุลของฝ่ายค้าน หรือการตรวจสอบจะมีดุลยภาพ และเสียรภาพ ที่จะทำให้เกิดการทำงาน ได้ดีมีประสิทธิภาพ ตัวเลข 300 เสียง จึงเหมาะสม

/-/-/