วันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำจักรยานออกจากพระลานพระราชวังดุสิต มายังจุดสตาร์ตหน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบีบแตรให้สัญญาณขบวนจักรยาน ”ไบค์ อุ่นไอรัก” พร้อมทรงจักรยานนำขบวน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต-สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมระยะทางไป-กลับ 39 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางขบวนจักรยานผ่านมีประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จชื่นชมพระบารมี สำหรับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมปั่นในกรุงเทพฯ นั้นมีจำนวนกว่า 102,600 คน ร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่างๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนั้นในจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประชาชนจำนวนมากร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม ”ไบค์ อุ่นไอรัก” ไปพร้อมกัน ตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนด รวมประชาชนที่ร่วมกิจกรรมปั่นอุ่นไอรักครั้งนี้กว่า 6 แสนคน

ขอบคุณวีดีโอ : ProGressTH 789

ขอบคุณภาพ : ข่าวสด