คุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืน เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดศรีพัฒนาราม ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ญาติธรรมจากจังหวัดราชบุรี และ ยอดบุญจากชาวบ้านที่รวมบุญกฐิน ในปี 2563 ความเรียบง่าย และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา อิ่มเอิบอย่างปกติสุข งามบุญยิ่ง แห่งอนิสงฆ์ ในบ้านศรีฐานที่่เป็นดินแดนแห่งอรหันต์ มาโปรดชาวยโสธร อย่างต่อเนื่อง

…………..

วัดศรีพัฒนาราม ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

……………………..

หมู่บ้านทำหมอนขิต “บ้านศรีฐาน”

บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร
หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน ห่างจากตัวเมืองยโสธร 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-ป่าคิ้ว-อำนาจเจริญ (ทางหลวงหมายเลข 202) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 18-19 แยกทางขวามือเข้าไปทางลูกรังอีก 3 กิโลเมตร

หลังฤดูทำนาชาวบ้านแทบทุกครัวเรือน มีอาชีพทอผ้าและทำหมอนขิต นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมและซื้อหมอนขิต ไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งขณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ส่งเป็นสินค้าออกไปขายต่างประเทศ นับเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่นำรายได้เป็นอันดับสองรองจากการทำนา