การสัมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารสื่อสารสนเทศน์ เข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดีย ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กับ 2 วิทยากร นำโดย ผศ.ดร ชวาล คูร์พิพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์ และ ทวีชัย เจาวัฒนา ผู้บริหาร บ.ช่างภาพไทย จำกัด ที่ได้ ดร.ชวาล คูร์พิพัฒน์ ผู้เชียวชาญ เรื่อง Imaging system จาก ม.จุฬา เปิดวงคุยเรื่องวิชาการ กระบวนการจัดเก็บ ข้อมูล รวมถึงฐานข้อมูลทั้งสิ่งพิมพ์ ภาพ เอกสาร ฟิล์ม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับ ระบบโซเชียลมีเดีย ได้อย่างไร เปรียบเทียบ โอกาส แนวทาง ระบบ รวมถึงอุปกรณ์ ที่ จะสร้าง นักจดหมายเหตุของไทย ได้ สามารถส่งผ่าน ฐานข้อมูล ของชาติ นำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้ ตอบโจทย์ กับสังคมไทย เพื่อให้ได้ความรู้ ความจริง อันเป็นบันทึอันทรงคุณค่าสืบไป โดย การสัมนา ได้ จัดขึ้นที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ห้องบงกชรัตน์ บี โดยมีเจ้าหน้าที่ หอจดหมายเหตุ จากทั่วประเทศ จำนวน 60 คน เดินทางเข้าร่วม จัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ เท่าเทียมโลกปัจจุบัน จี 5 ที่กำลังมาเยือน เนื้อหาของการพูดคุย นายทวีชัย เจาวัฒนา ได้นำประสบการณ์ ของการทำงานในอาชีพช่างภาพสื่อมวลชล และการได้สร้างระบบฐานข้อมูลด้านภาพ กับ ศ.ภาพเนชั่น ตั้งแต่ยุคฟิล์ม จนมาถึงยุคดีจิตอล ที่มองเห็นเทคโนโลยี่ที่ผ่านเข้ามาและผ่านไป เปรียบเทียบ ค่าเสื่อมของเทคโนโลยี่ ที่ต้องแลกมาเพื่อการตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน ความสำคัญของการจัดเก็บอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องสามารถ สืบค้นให้ได้ง่าย เร็ว ถูกต้อง และกว้างขวาง กับผู้ใช้งาน ยิ่งปัจจุบันโซเชียบมีเดีย มีตัวอย่างของระบบการให้บริการที่ใช้จริง น่าจะนำจุดเด่นมาปรับเปรียบเที่ยบ และต่อยอด ตอบโจทย์สังคมไทย ให้เหมาะสมกับ วิถีชีวิตของคนไทยต่อไป