สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ”การจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเชิงบุรณาการ
วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์