“อากง ทองดี” โต้ นักเต้า กล่าวหาว่า ขายพระบรมธาตุ”
……………………………….

อากง ทองดี หรรษคุณารมณ์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุ

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำนานบุคคลที่เจริญสติ จนมีพระธาตุ

เสด็จมาเก็บรักษาที่บ้าน มากที่สุด

พร้อมส่งมอบให้ โครงการสร้างมหาเจดีย์ เก็บรักษาเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ประเทศชาติ ชี้แจงเรื่องมีคนแอบอ้าง

การค้าขาย พระบรมธาตุ จากอากง ในมูลค่า 5,000 บาท ซึ่งอากง เกรงจะเป็นบาปติดตัว ตลอด 35 ปีที่ ได้มี

ประสบการณ์ กับ พระธาตุ ไม่เคยรับเงิน แม้นแต่สลึงเดียว อุทิศ ตัวเอง ส่งมอบ เพื่อให้คนไทย ได้ เข้าถึง และ

เป็นพุทธะ อย่างแท้จริง นำพระธาตุ มอบให้ด้วยใจบริสุทธิ ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรฯ

ที่ เป็นครูบาอาจารย์ ที่ให้ความรู้ ความเบิกบานในพระพุทธศาสนา วันนี้ ตนอายุ จะ 90 ปี เต็ม ตั้งใจ จะส่งมอบ

ภาระการดูแล พระบรมธาตุ ที่ถือว่าเป็นคลัง ใหญ่ที่สุด ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป