นิทรรศการ ภาพวาด 96 ภาพวาด โดย ศิลปิน ครู อาจารย์ นักเรียนศิลปะ ร่วมกันสร้างสรรค์ เพื่อถวายเป็นธรรมบูชา แด่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
พิธีเปิดนิทรรการ วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 บริเวณผนังโค้งชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการภาพวาด ครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นธรรมบูชาแด่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และเพื่อสาธุชนทั้งหลายจะได้มีโอกาสมาร่วมชมนิทรรศการ ศิลปะแสดงธรรม กันอย่างใกล้ชิด จากวัดบ้านไร่ ถึงหอศิลป์กทม.


ประติมากรรมหลวงพ่อคูณ โดยประติมากร กิตติชัย ตรีรัตนวิชชา ที่ประดับหน้าเมรุนกหัสดีลิงค์ ในพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ
จังหวัดขอนแก่น ได้อัญเชิญมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 ถึง 24 มีนาคมนี้ ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร