เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 31 มีนาคมนี้
.
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์รอบเดียว จำนวน ๒๐,๐๐๐ เข็ม จำหน่ายในราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท พร้อมทั้งจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว จำหน่ายในราคาตัวละ ๒๙๐ บาท

ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ โดยจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยพี่น้องประชาชนสามารถซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้ไม่เกินคนละ ๒ เข็ม และเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ได้ไม่เกินคนละ ๒ ตัว

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เว็บไซต์ thailandpostmart.com ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสั่งจองได้โดยไม่จำกัดจำนวน

https://thailandpostmart.com/

Cr.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี