สัมภาษณ์พิเศษ นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาสัญฉ์ ผอ.โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

เล่าแรงบันดาลใจการจัดทำโครงการปั่นจักรยานทางไกล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่4 636 กม. หัวหิน -เพรชบุรี – ราชบุรี – นครปฐม – อยุธยา- อ่างทอง -สิงห์บุรี -ลพบุรี – สระบุรี – โคราช

ขอรับการสนับสนุนเงินสมทบซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ในวันที่ 1- 11 ตุลาคม 2563

โดยจะเริ่มปั่น ที่วัดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ในกิจกรรมดังกล่าว มีความตั้งใจ ในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาให้ คนทั่วไปได้รู้จัก ว่าเป็น รพ.ของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการในพื้นที่ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น รพ.น้องของ รพ.มหาราช ที่มีการให้บริการแรกรับช่วยเหลือ พี่น้อง ประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา

แบ่งเบาภาระของ รพ.มหาราช ที่จะส่งต่อกรณี มีเงื่อนไขการรักษาที่หนักๆต่อไป ความประสงของกิจกรรมการขอรับการสนับสนุนเงินในระหว่างทาง ของนักปั่นจักรยานจิตอาสาทั้ง 70 คนที่จะ ปั่นวันละ 40-60 กม.ในแต่ละวัน จำนวน 10 วัน ที่จะหยุดรับเงินสมทบในแต่ละ จุดที่เชิญนักปั่นให้เข้าไปร่วมประชาสัมพันธ์โครงการอันเกี่ยวเนื่องของโรงพยาบาล กว่า 100 จุดใน หน่วยงาน สถานที่ราชการ วัด ในจังหวัดต่างๆ

ตั้งแต่ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพฯในปี 2563 แบ่งเป็น 2 ลำดับ คือการปั่นจักรยานทางไกล

ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 – 11 ตุลาคม หัวหิน-โคราช และการปั่นจักร และวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 25 ตุลาคม ณ.อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.นครราชสีมา

ผู้สนใจร่วมสนัสนุนเงินกับโครงการดังกล่าว สามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

โทรแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน โทร 044395000 ต่อ 1102 ในวัน เวลาราชการ

โทรแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน โทร 044395000 ต่อ 1102 ในวัน เวลาราชการ