ขอเชิญ สมาชิกพรรคชาติพัฒนา มาร่วมออกกำลังกาย “สุขใจ ไร้โรค ชีวิต No Promblem !!
ครั้งที่ 2” ณ สวนลุมพินี

เพื่อ สร้างสุขภาพใจ สุขภาพกายให้แข็งแรง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561
เวลา : 16.00 น.

สถานที่ : สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จุดนัดพบ: บริเวณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
รายละเอียดงาน : คณะผู้บริหาร และ สมาชิกพรรคชาติพัฒนา ร่วมออกกำลังกาย และ เล่นกีฬา
เป้าหมาย : สมาชิกพรรคชาติพัฒนา มาร่วมกันออกกำลังกาย และ เล่นกีฬา พร้อม เชิญชวนประชาชน มาร่วมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ พร้อมการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนา สำหรับประชาชนที่วนใจ ในบริเวณใกล้เคียง สวนลุมพินี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น เพื่อไปเป็นแนวคิดในการกำหนดนโยบายพรรคในอนาคตต่อไป
แล้วพบกันค่าาาา ออกกำลังกายกันสนุกสนาน


#สุขใจไร้โรคชีวิตNoProblem
#พรรคชาติพัฒนา
#NoProblem
#แมวเฝ้าบ้าน
#พรรคชาติพัฒนา Fc