สุวัจน์ ชื่นชม โคราช PRIDE 2024 เปิด CATWALK สีรุ้งกลางลานย่าโม สุดยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน Korat Pride 2024 โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายแพทย์วรรณ ชาญนุกูล สส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนา นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว

นายสุวัจน์ กล่าวว่าโคราช Pride 2024 ซึ่งทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่สอง ถือว่าเป็นการจัดขึ้นในเดือนของ Pride Month ที่ต่างประเทศทั่วโลกได้ร่วมกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ในการแสดงออกต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับในเรื่องของการหลากหลายทางเพศ ในเรื่องของความเสมอภาค และจะเป็นการแสดงออกถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกท่าน และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในวันนี้ประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้า ในเรื่องของการยอมรับในเรื่องของสิทธิมนุษยชน จะเห็นได้ว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ทั้งรัฐบาลและพรรคการเมืองต่างๆ ที่ได้ร่วมกันสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศ ด้วยการสร้างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ตอนนี้อยู่ที่วุฒิสภาถ้าให้ความเห็นชอบก็จะประกาศเป็นกฎหมาย ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมรสเท่าเทียม คือ จะเป็นการให้การยอมรับ โดยในกฎหมายสมรสเท่าเทียมทุกท่านสามารถที่จะสมรสกันได้ และให้เกิดสิทธิทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุตรบุญธรรม เรื่องการจัดการมรดก หรือเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะมี เพราะมีกฎหมายรองรับสมรสเท่าเทียม ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ให้ยอมรับว่าประเทศไทยให้ความเคารพในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ให้ความเคารพในเรื่องของความหลากหลายทางเพศ และให้ความเคารพในเรื่องของความเสมอภาค

ฉะนั้น วันนี้ ได้มีการจัดงานโคราช Pride Month โดยท่านนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับภาคเอกชนต่างๆ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองโคราช ว่าเมืองโคราชมีความทันสมัย มีความเคารพในสิทธิมนุษยชน มีความต้องการที่จะต้อนรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทุกท่าน ให้มาเยือนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะทำให้เกิดเศรษฐกิจสีรุ้ง คือ เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีบุคลิกลักษณะมีไลฟ์สไตล์ มีการใช้จ่ายแล้วเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอํานาจ
การใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงมาก

ฉะนั้น ตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ก็นิยมที่จะต้อนรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อก่อให้เกิดพื้นฐานในการสร้างเมือง และเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

“ตนขอชื่นชมภาคเอกชนที่ได้เห็นความสําคัญ และได้ร่วมกันจัดงานกับทางเทศบาลนครฯในการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ และ
หวังว่าจะมีการจัดอย่างนี้เป็นกิจกรรมของเมืองโคราชทุกๆ ปีและยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเมืองโคราชให้เป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน และต้อนรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมาเยือนเมืองเราก็จะเป็นเรื่องที่ดีทางเศรษฐกิจ และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีด้วย”นายสุวัจน์ กล่าว

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานมีการแต่งกายสวมใส่ชุดสวยงามหลากสีสัน ส่วนใหญ่จัดเป็นโทนสีรุ้ง และมีการเดินขบวนพาเหรดของกลุ่ม LGBTQIA+ ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มหลากหลายทางเพศ มีการถือป้าย โลโก้พรรคการเมือง และป้ายเขียนว่า สมรสเท่าเทียม การขับเคลื่อนเพื่อทุกคน เดินพาเหรดไปรอบตัวเมืองนครราชสีมา โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันอย่างคึกคัก