โคราช เชิญธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ก่อนส่งมอบต่อ  จ.สระบุรี

 นครราชสีมา-วันนี้(16 มิถุนายน 2567) ที่สนามหน้าศาลาลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พล.ท.อดุลย์ บุฯธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 , ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , พล.ต.อรรถชัย รักษาศิลป์ ผู้บัญชาการมณทลทหารบก21 ร่วมเป็นประธานในพิธีรับส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทำกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ของจังหวัดนครราชสีมา  ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2567

 โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน กว่า 1,000 คน สวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ อันเชิญธงตราสัญลักษณ์ ส่งมอบให้ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ก่อนส่งต่อให้กับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับเชิญธงทั้ง 72 ธง ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จากสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ไปยังหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(คุณย่าโม) เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระยะทาง 500 เมตร แล้วส่งธงมอบต่อให้กับนายชัชวาล วงษ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เชิญธง เดิน วิ่ง ปั่น ต่อไปยัง ต.โคกกรวด อ.เมืองฯ และ อ.สูงเนิน ตามลำดับ

 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในสายที่ 5 ของกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และต่อไปยัง จ.สระบุรี

 สำหรับการจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกายมาสู่การปฏิบัติ  โดยจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน จำนวน 10 เส้นทาง รวม 720 คัน ส่งต่อไปยังทุกจังหวัด และเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์จากทุกภูมิภาค เข้าไปกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

///////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา