หนึ่งเดียวของ ชพน. สส.เขต 2 ที่โคราช วัชรพล โตมรศักดิ์ หรือ พี่โต ที่คนโคราชรู้จักกันดี

นักการเมือง รุ่นกลางๆ ที่มีเวทีของตัวเองชัดเจน มีพื้นที่ในการทำงาน สนุกและมีความสุข ของการ เดินทางลงหาประชาชน ทุกคะแนนเสียงเกิดจาก หยาดเหงื่อ และความจริงใจ ด้วยการนอบน้อมถ่อมตัว จริงใจ ในยามที่วิกฤตโควิด 19 มา เราจะเห็นภาพ สส.โต หรือ วัชรพล โตมรศักดิ์ เดิน หอบ หน้ากากสีส้ม แอลกอฮอลล์สเปรย์ อาหารกล่อง จากครัวหลวงพ่อ ในนาม ศ.คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตลอดทุกๆ วัน ตั้งแต่ เช้า จนเย็น อะไรคือพลัง อะไรคือ สารตั้งต้น อะไรคือแรงบันดาลใจ และ วันนี้ลมหายใจ ของ ชาติพัฒนา โชยมาและโชยไปอย่างไร ฟังคำตอบ จาก ลูกผู้ชายนักการเมือง ตัวจริง วัชรพล โตมรศักดิ์