“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ชูคำ “น้าชาติ” โนพร๊อพเบลม (No Problem)

“พล.เอกชาติชาย ชุณหะวัณ ท่านบอกเสมอ ว่า ปั้นยักษ์ให้ปั้นที่ละตัว ถึงปัญหาจะมี แต่ปัญหาก็มีเอาไว้แก้ ไม่ใช่ปัญหามีไว้ให้กังวล มีไว้ให้ไม่สบายใจ หากเราทำงานเราต้องเข้าใจการทำงานต้องมีปัญหา ฉะนั้น ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ใช่ปัญหาแก้ไม่ได้ หรือทำงานแล้วไม่มีปัญหา แล้วถ้ามีปัญหาหลายๆปัญหาล่ะ…”
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา สะท้อนแนวคิดการทำงานของน้าชาติ ผู้ก่อตั้งพรรคชาติพัฒนา

“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ชูคำ “น้าชาติ”  โนพร๊อพเบลม
“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” ชูคำ “น้าชาติ”  โนพร๊อพเบลม