ทีมงาน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทีมงาน อสม. กลุ่มแม่บ้าน ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นำหน้ากากผ้าและสเปย์แอลกฮออล์ จากศูนย์”คนโคราช รักจริงไม่ทิ้งกัน” ไปมอบให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 นี้