วัดที่ 28 สิงหาคม 2566 #พระสมุห์อาทิตย์ อนาลโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ รองประธานดำเนินงานโครงการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมอบหมายจากพระภาวนาถ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ ร่วมกับคณะกรรมบริหารโครงการพร้อมกับคณะช่างและชาวบ้าน ร่วมกันเทคานอาคารฐานรับองค์หลวงพ่อคูณองค์ใหญ่วัดบ้านไร่

#หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมจองเป็นเจ้าภาพในการเทเสาซึ่งกำหนดไว้ต้นละ ๖,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๒๐ ต้น มีเจ้าภาพแล้ว ๕ ต้น คงเหลืออีก จำนวน ๑๕ ต้น หากท่านใดสนใจที่จะร่วมบุญกับวัดบ้านไร่ โดยโครงการ วัดบ้านไร่ สร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ องค์ใหญ่ ท่านสามารถจองเป็นเจ้าภาพ เพื่อสลักชื่อไว้ที่ต้นเสาเพื่อเป็นประวัติศาสตร์และเป็นเกียรติกับท่านและวงศ์ตระกูลของท่านได้ที่
#โทร.๐๙๘-๘๔๗๖๙๖๔
#โทร.๐๖๕-๑๙๔๔๔๔๙
#โทร.065-1944449 , 064-3944449