น้ำฝน คือความหวังของชาวห้วยแถลง
.
(12)เพจคนโคราช …ออกสำรวจ พูดคุยกับ กับชาวบ้าน 32 อำเภอ รวม 160 คน เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และปากท้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะสะท้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหาทางช่วยเหลือและแก้ไข
.
ถนอม ปาถานุ เกษ๖รกร ที่ใช้เวลาว่างหลังหมดฤดูทำนามาขายล็อตตารี่ บอกว่าปีนี้อากาศแล้งมาก พืชผลที่ปลุกผลผลิตไม่ดี คนที่พื้นที่อำเภอห้วยแถลงนั้นต้องการเรื่องระบบน้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างมาก เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ไม่มีคลองแม่น้ำไหลผ่านเหมือนพื้นที่อื่น มีเพียงหนอง บึง ซึ่พวกเขาต้องรอใช้ประโยชน์จากน้ำฝนเพียงอย่างเดียว