ผช.ผอ.รพ.มหาราชโคราชห่วงเมืองย่าโม มีผู้ติดเชื้อสูง คนเสียชีวิตมาก จี้ทบทวนคำสั่งก่อนที่ระบบสาธารณสุขจะวิกฤติ

 นครราชสีมา-นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า จะมากสุดในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ที่จะถึง ซึ่ง ศบค.กำหนดให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง 1 ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสาน ทางจังหวัดฯ จึงได้ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยมิติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้ออกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7100/2564 เรื่อง “มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  ซึ่งสาระสำคัญหลักๆ แต่ละข้อทางจังหวัดฯ อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วย

 

ไม่ว่าจะเรื่องการ ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักภายหลังเวลา 22.00 น. จนถึงเวลา 04.00 น. , งดการเดินทางข้ามจังหวัด งดการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ,ให้พิจารณาปฏิบัติงานแบบ Work from home , ให้โรงเรียนทุกสังกัดหรือสถานศึกษาทุกประเกท รวมทั้ง สถาบันกวดวิชา งดจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 , ให้ปิด 20 สถานที่เสี่ยง ตั้งแต่ 12-31 กรกฎาคม 2564   รวมถึง ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดจนถึงเวลา 22.00 น. แต่ให้บริโภคในร้านได้จนถึง 21.00 น. ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอย่างเด็ดขาด ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา   ,ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ตลาดนัด ถนนคนเดิน เปิดได้ตามปกติไม่เกินเวลา 22.00 น. ส่วนร้านที่ปกติเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้เปิดได้ระหว่างเวลา 04.00-22.00 น. และเรื่องการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลไม่เกิน 20 คน หรือเกิน 20 คน จะต้องขออนุญาตก่อน 

 

ซึ่งมาตรการล็อคดาวน์ที่ออกมา คาดว่า ทางจังหวัดฯ จะปรับแก้ให้เหมาะสมกับบริบทจริงที่เกิดขึ้น เพื่อจำกัดคนไม่ให้คนทำกิจกรรมเสี่ยงหรือออกมาในจุดเสี่ยงต่างๆ มากเกินไป โดยทำควบคู่ไปกับการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลึกให้ได้มากที่สุด เพื่อจำกัดวงแพร่ระบาด โดยวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 142 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 74 ราย ผู้ป่วยที่รับจากจังหวัดอื่นเข้ามารักษา 16 ราย ผู้ป่วยในพื้นที่ 49 ราย และเสียชีวิต 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 3,136 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 1,340 ราย ยังรักษาอยู่ จำนวน 1,760 ราย เสียชีวิต จำนวน 36 ราย   ดังนั้น หากทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดฯ อย่างเคร่งครัด ลดจำนวนผู้ป่วยน่าจะลดลงโดยเร็ว ซึ่งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมาก และยังช่วยให้ระบบสาธารณสุขเดินหน้าได้ต่อไป ไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤติจนไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างที่หลายคนกังวล   นพ.เจษฎ์ฯ กล่าว. 

//////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา