ผู้ว่าโคราชนำข้าราชการประกอบพิธีบวงสรวงคุณย่าโม เปลี่ยนผ้าสไบเนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี พร้อมขอพรย่าโม ให้คนไทยปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

นครราชสีมา วันนี้ (23 มีนาคม 2563) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือคุณย่าโม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีประจำปี 2563 พร้อมถวายผ้าสไบเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่สีส้ม (สีประจำจังหวัด)และนำส่วนราชการร่วมวางพวงมาลา เพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณท้าวสุรนารี และ นางสาวบุญเหลือ หรือ ย่าเหลือ รวมทั้งเหล่าดวงวิญญาณวีรสตรีผู้กล้าที่มีส่วนสำคัญ ในการกอบกู้เมืองนครราชสีมาร่วมกับ ท้าวสุรนารี นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังได้ขอพรจากคุณย่าโม ขอให้ชาวจังหวัดนครราชสีมา และคนไทยทั้งประเทศปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ทั้งนี้ในพิธีบวงสรวงมีข้าราชการ ทหาร ศาล ตำรวจ ร่วมในพิธีไม่เกิน 100 คน ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะถูกคัดกรองวัดอุณหภูมิ ยืนร่วมพิธีห่างกัน ระยะ 2 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัย

สำหรับกิจกรรมงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี กำหนดการเดิมกำหดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3เมษายน ของทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการเลื่อนการจัดของออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย.

////////////