ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วิเชียร จันทรโณทัย “รำสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี หรือ คุณย่าโม”
ในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ครบรอบ 193 ปี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวมั่นใจโคราชพร้อมเดินหน้านำการท่องเที่ยวมากระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย ให้เดินทางมาเยือน ทั้งนี้ จะเริ่มจัดของดี ของโคราช สลับหมุนเวียนกันในทุกสัปดาห์ ตลอดจนถึงสิ้นปี ถือเป็นฤดูท่องเที่ยวของโคราช ไม่ว่าจะเป็น ตลาดคนเดินย้อนยุค ที่ด่านเกวียน ที่ได้รับความนิยม การรำสดุดีวีรกรรมย่าโม ที่จัด 6 วันกระจายวันให้ยาวขึ้น เพื่อดูแลเรื่อง ระยะห่างในการรำ ในยุคโควิด ซึ่งทำได้ดีมาก นักท่องเที่ยว ก็ สนใจมาดูกิจกรรม ทุกวันมีการออกร้านค้า ตลาด

ในวันนี้กำลัง จะนำโมเดลการทำถนนคนเดิน ในรูปแบบการปั่นจักรยาน ออกกำลังกายควบคู่ โดยมองที่ ตำบลกุดจิก ที่่มีชุมชนชาวจีนอายุ 100 ปี มีสถานีรถไฟ เราจะพาคนเมืองไปปั่นจักรยาน และ มาเดินชมตลาดย้อนยุค บ้านเก่าๆ อีกทั้ง การวิ่งลอยฟ้า ลำตะคลอง และ การทำดนตรี ทีปากช่อง จึงอยากบอกกับนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางผ่านไปมาในอีสาน ทุกท่าน ว่่าโคราชเราจะมีของดี มีการส่งเสริมอวดของดีของโคราชหมุนเวียนกันในทุกวันหยุดทุกสัปดาห์ ปกติการรำบวงสรรวงย่าโมจะจัดงานขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ทำให้จังหวัดนครราชสีมา จึงต้องงดการจัดงานประจำปี งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี รวมทั้งพิธีการรำบวงสรวงเพื่อสดุดีวีรกรรมของท้าวสุรนารี แต่ตอนนี้มีการผ่อนปรนมาตรการและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล ทางเหล่ากาชาดได้ทำหนังสือขออนุญาตไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอจัดกิจกรรม โดยปีนี้พิธีการรำบวงสรวงเพื่อสดุดีวีรกรรมของท้าวสุรนารี

จะมีการรำทั้งหมด 6 วัน เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.30 น.โดยแบ่งนางรำเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 800 คน เพื่อลดความหนาแน่นผู้มารำ รักษาระยะห่างกัน 1.5 เมตร รวมทั้งตรวจวัดไข้ผู้ที่จะมารำ ตลอดจนประชาชนที่จะเข้าชมพิธีบวงสรวง ทั้งนี้ นางรำทั้ง 800 คน จะแต่งกายแบบสตรีผู้สูงศักดิ์ สวมชุดไทยศิวาลัยสีชมพู ประกอบพิธีรำบวงสรวงคุณย่าโม อย่างสวยงาม

การรำบวงสรวงสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี ปี 2563 ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา