พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!!
คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้” ค่ายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 35 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โดยกล่าวกับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 318 คน ว่า  “อยากเห็นเยาวชนเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะในยุค 5.0 เป็นยุคของเทคโนโลยี เราต้องปรับตัวเอายุคสมัย แต่เราต้องมีความเป็นไทย เป็นธรรม”

พลเอกสุรยุทธ์ ย้ำว่าสุดท้าย อนาคตบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่ร่วมกัน อย่างที่ป๋าเปรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ บอกว่า เราเป็นไทย เป็นธรรม เราทุกคนเป็นคนไทย มีสิทธิ์ มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ถ้าเราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ความรับผิดชอบมันก็มากับหน้าที่ เราจะเป็นอะไรก็ต้องเรียนรู้ เป็นวิศวกรก็ต้องเรียนรู้
“ถามใครอยากเป็นทหารบ้าง ยกมือขึ้น มี 2-3 คน แสดงว่าไม่อยากเป็นทหาร ทหารก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ชายไทยทุกคนที่จะมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ เฉพาะนั้น เราต้องรับทราบตรงกันว่า เมื่อเราเป็นผู้ชายถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นทหาร แต่ก็มีหน้าที่ในการช่วยกันปกป้องประเทศชาติเหมือนกัน มีหลายคนพูดว่าไม่อยากเป็นทหาร มันไม่อยากไม่ได้ เพราะมันเป็นหน้าที่ที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้ชาย ความเป็นผู้ชายทุกชาติในโลกก็ต้องเป็นทหาร อย่างประเทศสิงคโปร์ ประเทศเล็กๆ เขาก็ต้องเป็นทหารทั้งหมด ของประเทศเรายังใช้การคัดเลือกคือ การเกณฑ์ทหาร มีการสมคันสอบนายสิบ สอบนักเรียนนายร้อย มันเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายชาวไทยทุกคน”
หลังจากเปิดค่ายเยาวชน”สานใจไทย สู่ใจใต้” พลเอกสุรยุทธ์ ได้พาเด็กๆ ปลูกต้นหว้า และเดินทางไปชมงานศิลปะนำโดยปราชญ์คนดีศรีแผ่นดิน ครูผู้มีแต่ให้ อ.สนิท มณีรัตน์ จากหอศิลปะและวัฒนธรรมโรงเรียนปากช่อง พร้อมด้วยนักเรียน 40 ชีวิตมาแสดงงานภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ร่วมกับศิลปินชื่อดัง อาทิ หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ, บรรณหาร ไทธนบูรณ์ , ชวนะ บุญชู, เชาว์ สรรพนา,อาจารย์สี แสงอินทร์

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตือนสติ !!! คนไทยทุกคน มีสิทธิ์ มีหน้าที มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ