รองนายก อบจ.โคราช ยันได้รับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม 29000 โดส จากที่จองไป 1 แสนโดส ขณะนี้อยู่ระหว่างรอราชวิทยาลัยแก้ระเบียบการชำระเงิน และคืนวัคซีน 10 เปอร์เซ็นต์ ก่อนรับวัคซีนแล้วส่งมอบ ศบค.จังหวัด เป็นผู้จัดสรร

นครราชสีมา-นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าการวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”  ที่จังหวัดนครราชสีมา  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เป็นผู้ดำเนินการสั่งจองและจัดซื้อ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากราชวิทยาลัยฯ แล้ว ที่ได้เปิดรายชื่อ 54 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในระยะที่ 1 นี้ให้กับประชาชน จำนวน 375,320 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับจัดสรรมา 58,000  โดส สำหรับประชาชนในพื้นที่  29,000 ราย จากที่สั่งจองไปเบื้องต้น 100,000 โดสให้ประชาชน 50,000 ราย แต่ทั้งนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากราชวิทยาลัยฯ อีกว่า จะให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนไหน อย่างไรเกี่ยวกับระเบียบการชำระเงิน ก่อนที่จะจ่ายเงินก้อนแรก 50%  ให้กับราชวิทยาลัยฯ  ส่วนอีก 50% จะจ่ายในวันรับวัคซีน ซึ่งตอนนี้ได้เตรียมเงินไว้พร้อมแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกนี้เมื่อไร  

ส่วนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ทางราชวิทยาลัยฯ กำหนดหลักเกณฑ์ขัดต่อระเบียบราชการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  เชื่อว่า ทางราชวิทยาลัยฯ กำลังเร่งพิจารณาปรับแก้อยู่ ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับ 10% ที่ต้องคืนให้กับราชวิทยาลัยฯ เพื่อกันเอาไว้จัดสรรให้กับผู้ด้อยโอกาส  ซึ่งตอนนี้ ราชวิทยาลัยฯ ยังไม่ชี้แจงมาว่า จะปรับแก้แบบไหนเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนได้โดยไม่ขัดระเบียบราชการ แต่ทาง อบจ.ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และพยายามสอบถามไปยังราชวิทยาลัยฯ เป็นระยะๆ ซึ่งหากได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มมา อบจ.จะเร่งส่งต่อให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ โดยเร็ว เพื่อไปบริหารจัดการตามแผนที่เสนอให้ที่ประชุม ศบค.จังหวัดฯ และทางราชวิทยาลัยฯ รับทราบ

 อบจ.เป็นเพียงหน่วยงานกลาง ที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดฯ ให้จัดสรรงบท้องถิ่นมาจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อฉีดสร้างภูมิคุ้มกัน ฟรี ให้กับกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น   ซึ่งเบื้องต้นทราบมาว่า ทางจังหวัดฯ ทำแผนบริหารจัดการวัคซีนแจ้งไปยังราชวิทยาลัยฯ ว่า จะจัดสรรวัคซีนฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี จัดสรรวัคซีนไว้ 50%  ,กลุ่มเสี่ยงสูง อายุ 60 ปีขึ้นไป และมี 7 โรงเรื้อรัง จัดสรรไว้ 25%  ,กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 20 % ส่วนอีก 5 % ที่เหลือ จะสำรองเอาไว้ตามหลักการแพทย์ เผื่อวัคซีนเสียหาย ซึ่งจากกระแสข่าวที่หลายคนได้ยินมาว่า จะมีการกันวัคซีนซิโนฟาร์มส่วนหนึ่งให้กับครูในโรงเรียนสังกัด อบจ.นั้น จึงไม่เป็นความจริง เพราะการจัดสรรวัคซีนฟรีให้กับประชาชนแต่ละกลุ่มในพื้นที่จังหวัด เป็นอำนาจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ที่จะทำแผนจัดสรรวัคซีน เสนอให้ของ ศบค.จังหวัดฯ พิจารณา ว่าประชาชนกลุ่มใดสมควรจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มนี้เป็นการเร่งด่วนและจะได้รับในสัดส่วนเท่าใด  ทาง อบจ.ไม่มีอำนาจพิจารณาในเรื่องนี้ ดังนั้น การที่ประชาชนสอบถามเข้ามาทางไลน์ และเพจเฟสบุ๊คของ อบจ.ว่า จะเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนได้เมื่อไร จึงไม่สามารถให้คำตอบได้  จะต้องรอ สสจ. หรือทางจังหวัดฯ ชี้แจงให้ทราบเท่านั้น นายวีระชาติฯ กล่าว.

///////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา