ลำน้ำมูลเน่าเสีย อำเภอพิมาย โคราช เร่งต่อท่อผันน้ำดิบสระน้ำในวัดผลิตน้ำประปาสะอาด แจกจ่ายให้ชาวบ้าน

นครราชสีมา-วันนี้ ( 1 กันยายน 2563 ) นายลัด ราวพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เร่งเดินท่อประปาหมู่บ้าน ระยะทางกว่า 200 เมตร เพื่อสูบน้ำดิบจากสระน้ำภายในวัดธารละหลอด นำไปใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หลังพบว่า ปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูล และลำน้ำจักราช ที่ไหลผ่านเข้ามาในพื้นที่ เกิดการเน่าเสียของวัชพืช ทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็น ไม่สามารถใช้การได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากสระน้ำภายในวัด ซึ่งเหลืออยู่เพียงสระเดียวในหมู่บ้าน ใช้ผลิตน้ำประปาจ่ายให้กับชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 ,3 และ 14 จำนวน 300 หลังคาเรือน ได้ใช้สอยเป็นการชั่วคราว จนกว่า ปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูล และลำน้ำจักราช จะใสสะอาดมากขึ้น

นายลัด ฯ บอกว่า สาเหตุหลักๆที่น้ำเน่าเสีย สืบเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งนานหลายเดือน ทำให้วัชพืชเจริญเติบโตอยู่ในแม่น้ำ และเมื่อปริมาณน้ำในลำมูลเพิ่มสูงขึ้น วัชพืชจึงตายและเกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านไม่สามารถนำเอาน้ำขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในสระวัดขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้สอยชั่วคราวก่อน จนกว่าปริมาณน้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำจักราช จะมีสภาพน้ำที่ดีขึ้นกว่าเดิม

///ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา