วัดป่าธรรมคีรี โรงทาน อิ่มกาย เบิกบานใจ ครัวโคราช
สู้โควิด พระอาจารย์คม อภิวโร ณ ที่ทำการอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

พระอาจารย์ คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี (จันดี อนุสรณ์) เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำทานต่อนเนื่องถึง 7 ปี จนถึงวิกฤตโควิด19 มองเห็นผู้คน จิตตก กับปัญหาที่รุมเร้า ทั้งปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ ตกงานต่อเนื่อง รวมถึงการป้องกันร่างกายให้พ้นจาก โรคร้ายครั้งนี้ จึงรวมตัวลูกศิษย์ ในแต่ละ ความเป็นบุญมาช่วยกัน อุ้มพา คนยากไร้ ในอำเภอปากช่องด้วยการ ตั้งโรงทาน และโรงครัวโคราช เพื่อ ทำอาหาร แจกจ่ายให้กับ ประชาชน ในอำเภอปากช่อง บริเวณ หน้าที่ทำการอำเภอปากช่อง ในทุกเย็น เวลา 17.00-18.00 น. ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์ ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา พระอาจารย์ คม อภิวโร เล่าถึง กลยุทธในการทำทานครั้งนี้ว่า เราจะไม่แค่แจกอาหาร แจกน้ำ แต่เรามุ่งหวังที่จะนำธรรมะ เขาช่วยสร้างความเข็มแข็งให้จิตใจ ดังนั้น วิกฤตครั้งนี้ ต้องอิ่มกายและ เบิกบานใจ จิตไม่ตก มีสติ มั่นที่จะเป็นผู้ให้ต่อไปหลังจากการเป็นผู้รับ การส่งมอบทานบุญครั้งนี้ จึงเป็น จุดนำพาความสุข และพลังศรัทราจากทุกภาคส่วนในการ ให้ความร่วมมือง จึงเป็นกุศลทั้งผู้ให้และผู้รับ ที่จะมาร่วมเจิรญสติ ควบคู่การ รับอาหารใน ทุกเย็น ภาพของพระอาจารย์คม อภิวโร ก่อนแจกอาหาร (โรงครัวโคราช) จะมาให้ธรรม ให้รู้ในปัจจุบันขณะ กับผู้เขาแถว เว้นระยะห่างในการสำรวจ ตนเอง ว่าที่ผ่านมาเราขาด เราต้องการ และมีลมหายใจเพื่ออะไร การเป็นผู้อยู่ในศีล รักษาศีล 5 ตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพ ทำตัวเองให้เป็นคุณค่าของประเทศชาติ พร้อมเป็นกำลังใจ ซึ่งกันและกัน ระดับการ เพาะบ่มของพระอาจารย์ มีศิลปะในการสื่อสาร แบ่งตามประเภท อายุ ของผู้มาร่วมรับ อาหาร มีการย้ำ สอดแทรก ธรรมะ ให้กับเยาวชน เด็กๆ พ่อแม่ และคนงาน ทำให้บรรยากาศ อบอุ่น และเป็นสุข ตลอด 2 เดือน