วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ฅนโคราชรักไม่ทิ้งกัน​ ร่วมผ่าวิกฤตโควิด-19​ ออกมอบข้าวกล่อง รวม 3 จุด จำนวน 700 ชุด
ให้กับผู้ประสพภัยจากเชื้อไวรัส(โควิด-19) ​และวาตภัยภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาดังนี้
1.ชุมชนหลังวัดสุทธจินดา
2.ชุมชนราชนิกูล1
3.ชุมชนราชนิกูล2
4.ชุมชนรสชนิกูล3

โดย​ นพ.วรรณรัตน์​ ชาญนุกูล​ ผอ.ศูนย์ฯ , ท่านประเสริฐ​ บุญชัยสุข​ , ท่าน วัชรพล โตมรศักดิ์ , ​นายอุทัย​ มิ่งขวัญ ,
ส.จ.โจ้. องอาจ พฤกษ์พนาเวศ รองนายสกหพล​ ประธานสภาแอมป์​ รองประสภานันทนา​ สท.พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนคราชสีมาและขอบพระคุณ บ.สตาแวลย์บราหลี , บ.ชิกเนเจอร์ ท่าน.ประธานชุมชน/กช/อสม./กลุ่มเพื่อนสุวัจน์ ทุกๆท่านที่ได้ประสานงานกันเป็นอย่างดียิ่ง