“ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19” ซึ่งอยู่ภายในสำนักงานพรรคชาติพัฒนาริมถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ตั้งโรงครัวปรุงอาหารบรรจุกล่อง แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ตกงาน หรือต้องหยุดงานชั่วคราว ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพโดยมีคณะสงฆ์และแม่ครัวจากวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มาเปิด“ครัวหลวงพ่อ” ทำข้าวกล่องให้รับประทาน ขณะที่กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.อำเภอเมืองนครราชสีมา ก็ตั้งโรงครัว แจกจ่ายอาหารด้วยเช่นกัน

ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันฯ จึงทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยจัดมอบอาหารกล่องให้กับผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้าน-กลุ่มสตรีจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนเปิดครัวทำอาหารแจกประชาชนที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ปกครองฯ มาช่วยจัดระเบียบการจัดมอบตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้ ซึ่งถือเป็นการส่งต่อน้ำใจให้กันของพี่น้องชาวโคราช ได้บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อผ่านวิกฤติโควิด19 นี้ไปได้ด้วยกัน

ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน​ ร่วมผ่าวิกฤตโควิด-19​ ได้เดินทาง เพื่อมอบความห่วงใยให้กับพี่น้อง

นำโดยอดีต ส.ส.อุทัย มิ่งขวัญ สจ.โจ้ องอาจ พฤกพนาเวศ และ คณะ สท.นครนครราชสีมา นำอาหารกล่องครัวหลวงพ่อจากศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนประสพสุขมุขมนตรี ณ.เทศบาลนครนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา , ชาวตะคลองเก่าเหนือ​ เทศบาลนครนคราชสีมา​

ที่ตั้งศูนย์ : คนโคราช รักจริงไม่ทิ้งกัน
ศูนย์พรรคชาติพัฒนา ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา
ติดต่อโทร.044-213-757

 

อาสา… แม่บ้านเมืองย่า..ครัวหลวงพ่อ…
ช่วยกันทำอาหารข้าวกล่องทุกๆวัน​ สดๆ​ ใหม่ๆ​ ด้วยความห่วงใย.. จากใจ​ @ ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน​ ร่วมผ่าวิกฤตโควิด-19​ ไปดว้ยกัน​ และมอบข้าวกล่องให้พี่น้องเทศบาลนครนครราชสีมา​ ณ.ประสพสุขมุขมนตรี​ และชาวตะคลองเก่าเหนือ​ เทศบาลนครนคราชสีมา​

ที่นี้ ประสพสุข. มุขมนตรี​ ณ.เทศบาลนครนครราชสีมา… แบ่งปั่นจากใจ….@.. ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน…

#มอบน้ำใจและความห่วงใย..#ให้ชาวตะคลองเก่าเหนือ​ เทศบาลนครนคราชสีมา​ @ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน​ ร่วมผ่าวิกฤตโควิด-19​ ไปด้วยกัน