ห้ามเด็ดขาด! ผู้ว่าฯ โคราช ออกกฏเหล็ก ‘งานย่าโม’ ห้ามเก็บค่าจอดรถบนทางสาธารณะเด็ดขาด หากพบฝ่าฝืนเเจ้ง 191 ได้ทันที

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 สั่งการงานวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี หรือ”งานย่าโม” เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีประชาชนร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลเรียกเก็บเงินค่าจอดรถ บริเวณถนนสาธารณะรอบๆ พื้นที่จัดงานซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้มาเที่ยวชมงาน

ดั้งนั้นจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ออกประกาศเข้มงวดกวดขันการเรียกเก็บเงินค่าจอดรถบริเวณถนนสาธารณะ เพื่อให้เพื่อให้การปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จึงห้ามมิให้มีการเก็บเงินค่าจอดรถบริเวณถนนสาธารณะและบนทางเท้าโดยเด็ดขาด!

ทั้งนี้หากผู้ใดพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินดังกล่าวสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ ศูนย์ดํารงธรรม หรือศูนย์รับแจ้งเหตุ สายด่วน 191 ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : Korat Next Step