เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนในโคราชวางมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มทุกโรงเรียน

นครราชสีมา – วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) บรรยากาศ เปิดเทอมวันแรกโรงเรียน  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ซึ่งวันนี้มีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานหน้าโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้เฉพาะผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาส่งบุตรหลานภายในโรงเรียน  เพื่อเป็นไปตามมาตรกรการป้องกันโควิด 19  ซึ่งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียนกว่า 4,200 คน โดยโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนวันนี้  โดยวิธีการแบ่งกลุ่ม เพื่อมาโรงเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเอ และ กลุ่มบี  สำหรับปีการศึกษา ประจำปี 2564  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะมีนักเรียนใหม่ที่เข้ามาโรงเรียน ได้แก่ ในระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้น ป.1 ซึ่งโรงเรียนได้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยก่อนเข้าโรงเรียนมี จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยระบบเทอร์โมสแกน และมีอ่างล้างมือ-จุดวางแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับ เด็กนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน  ส่วนการรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก ผู้ปกครองเตรียมภาชนะกล่องข้าวมาจากบ้าน  

สำหรับโรงเรียนที่จะเปิดทำการเรียนการสอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   วันที่ 14 มิถุนายน 2564  รวม 136 แห่ง.