เส้นทางที่มีน้ำท่วมในพื้นที่ความรับผิดชอแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

วันนี้(28 ก.ย.64) เวลา 09.00 น. ยังคงมีน้ำท่วม 3 เส้นทาง จำนวน 9 จุด

สาเหตุ เกิดจากฝนตกหนัก การจราจรในขณะนี้ผ่านได้ทุกเส้นทางแล้ว

#บนทางหลวงหมายเลข2217 ตอน ด่านขุนทด – หนองกราด
– จุดที่ 1 กม.4+200 – กม.7+700 (ซ้ายทางและขวาทาง)
– จุดที่ 2 กม.5+970 – กม.6+200 (ซ้ายทางและขวาทาง)
– จุดที่ 3 กม.10+000 – กม.12+150 (ซ้ายทางและขวาทาง)
– จุดที่ 4 กม.19+960 – กม.20+460 (ซ้ายทางและขวาทาง) เขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด
#บนทางหลวงหมายเลข2148 ตอน ด่านขุนทด-โคกสะอาด
– จุดที่ 5 กม.3+500 – กม.4+200 (ซ้ายทางและขวาทาง) เขตพื้นที่อำเภอด่านขุนทด
#บนทางหลวงหมายเลข2 ตอน ไร่โคกสูง -โคกกรวด
– จุดที่ 6 กม.123+300 – กม.123+900 (ขวาทาง)
– จุดที่ 7 กม.123+300 – กม.123+600 (ซ้ายทาง)
– จุดที่ 8 กม.124+500 – กม.125+100 (ขวาทาง)
– จุดที่ 9 กม.126+000 – กม.126+200 (ขวาทาง)
เขตพื้นที่อำเภอสูงเนิน
เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในพื้นที่ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนน้ำท่วมข้างทาง และวางกรวยยาง พร้อมอยู่ประจำพื้นที่เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการจราจร

ข้อมูล.. แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2