แม่ค้าขาย อาหารตามสั่ง ยอดขายลดฮวบ เศรษฐกิจแย่ คนใช้จ่ายเงินประหยัด มากขึ้น