แห้งขอด อ่างเก็บน้ำหนองกก โคราช ไม่เหลือน้ำให้ชาวบ้าน 2 อำเภอ ใช้อุปโภค-บริโภคช่วงหน้าแล้ง วอนรัฐช่วยเหลือด่วน

นครราชสีมา-วันนี้ ( 20 เมษายน 2563 ) อ่างเก็บน้ำหนองกก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำฯ ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านได้ ทำให้ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้านของอำเภอโนนไทย และอำเภอพระทองคำ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะภาคการเกษตรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้

ซึ่งอ่างเก็บน้ำหนองกก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 2 ล้าน 9 แสนลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้าน 2 อำเภอ ใช้ร่วมกัน ได้แก่ อำเภอโนนไทย และอำเภอพระทองคำ แต่ช่วงปี 2562 พื้นที่ อำเภอโนนไทยมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเลย ทำให้ในปีนี้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำหนองกกแห้งขอดจนหมด ใช้การไม่ได้ ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ จึงวอนให้หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือชาวบ้านด่วน

/////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา