โคราช พบผู้ป่วย โควิด-19 รายที่ 19 เดินทางกลับมาจากชุมพร ขณะที่ผู้ว่าฯ ผ่อนปรน 29 เมษายนนี้ เปิดตลาดนัดทั้งจังหวัด แต่จำกัดขายสินค้าใน5หมวดประเภท

นครราชสีมา-วันนี้ (27 เมษายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้คัดกรองประชาชนสะสมตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม- 27 เมษายน 2563 จำนวน 85,789 คน พบว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน 748 ราย (เก่า 741 +ใหม่ 7 ราย) และไม่พบเชื้อ จำนวน 726 ราย กับรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย โดยพบผู้ป่วยยืนยันโรคCOVID-19 จำนวน 19 ราย (เป็นรายใหม่เพิ่มมา 1ราย) ซึ่งรักษาหายแล้ว 13 ราย ได้เดินทางกลับบ้าน จำนวน 12 ราย และกักตัวต่อที่โรงแรมปัญจดารา 1ราย ทั้งนี้ ยังมีรักษาตัวอยู่ จำนวน6 ราย อยู่ที่ รพ.มหาราช 3 ราย ,รพ.สูงเนิน 1 ราย และ รพ.โชคชัย 2 ราย ซึ่งมีอาการดีขึ้น 5 ราย และอาการคงที่ 1 ราย

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงรายละเอียดของผู้ป่วยรายที่ 19 ว่า เป็นหญิงอายุ 34 ปี ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง ได้เดินทางไปเฝ้ามารดาที่ป่วยที่จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 และมารดาได้เสียชีวิตวันที่ 3 เมษายน 2563 จากนั้นได้เดินทางกลับมายังจังหวัดนครราชสีมาวันที่ 11 เมษายน 2563 ระหว่างเดินทางกลับกับสามี เริ่มมีอาการไข้ ได้กักตัวที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 11-24 เมษายน 2563 แต่วันที่ 14 เมษายน 2563 มีอาการเจ็บคอจึงเดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ แต่ไม่มีไข้ แพทย์จึงให้กลับมารักษากักตัวที่บ้าน ต่อมาวันที่ 24 เมษายน 2563ทางจังหวัดชุมพรประสานว่า หญิงสาวรายดังกล่าวเป็นกลุ่มเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่จังหวัดชุมพร จึงได้ให้เข้ามาตรวจหาเชื้อ ซึ่งจากการตรวจ 2 ครั้ง พบว่า มีเชื้อโควิด-19 จึงกักตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายล่าสุดมีผู้สัมผัสใกล้ชิด เสี่ยงสูงจำนวน 8 ราย โดย 5 ใน 8 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ แต่ยังต้องรอผลการตรวจอีก 3 ราย ในวันที่ 29 เมษายน 2563

ส่วนนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา มีมติเตรียมผ่อนปรนให้มีการเปิดตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29 เมษายน 2563 แต่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ใน 5 หมวดประเภท ประกอบด้วย สินค้าอาหารสด , สินค้าอุปโภค/บริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน , สินค้าเครื่องครัว ,สินค้าชำระความสะอาด และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เท่านั้น ส่วนสินค้าเบ็ดเตล็ด กิ๊ปช๊อป เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง สินค้า 20 บาท ยังไม่อนุญาต นายวิเชียร กล่าว

///////////////////