อำเภอห้วยแถลง โคราช ลงพื้นที่ตรวจสอบหินทรายโบราณ พบเป็นชนิดเดียวกับหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน พระพุทธรูปโบราณสมัยทวาราวดี อายุกว่า 1,200 ปี

นครราชสีมา-วันนี้ ( 9 กันยายน 2563 ) นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง พร้อมด้วยนายศิวะเสก สินโทรัมย์ ปลัดอาวุโส อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบหินทรายโบราณ ภายในบ้านเมืองฝ้าย ตำบลหนองหงส์ ซึ่งเชื่อมต่อตำบลกรงรถ อำเภอห้วยแถลง หลังพบว่า มีหินทรายเนื้อละเอียด ตรงกับองค์หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน พระพุทธรูปโบราณที่ชาวบ้านได้ขุดพบ บริเวณสระน้ำบ้านหิดดาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ ภายในวัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

โดยหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน เป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี อายุกว่า 1,200ปี ปางนาคปรก หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร ฐานกว้าง 65 เซนติเมตร สูงพร้อมฐาน 104 เซนติเมตร ทำด้วยหินละเอียดเนื้อสีเขียว เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี พุทธศตวรรษที่ 12 หรือ ประมาณ 1,200 ปี มาแล้ว ซึ่งในปี พ.ศ.2507องค์พระพุทธรูปพระทับนั่งขัดสมาธิ แต่ส่วนของเศียรนาคแตกหักหายไป คงเหลืออยู่ 3 เศียร ทางสำนักศิลปากรฯ จึงได้ขึ้นทะเบียน หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 16 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ต่อมา ทางอำเภอห้วยแถลงจึงได้มีมติร่วมกันสร้างองค์หลวงพ่อศรีฯ จำลอง ไว้บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการบูชา

และล่าสุด ได้พบหินทรายเนื้อละเอียดอยู่กลางทุ่งนาบ้านเมืองฝ้าย เป็นเนื้อหินทรายชนิดเดียวกันกับองค์หลวงพ่อศรีฯ ถือว่าเป็นหินทรายในสมัยพุทธศตวรรษที่ 12 จึงทำให้รู้ที่มาขององค์หลวงพ่อศรีฯ ว่า มีความเก่าแก่มาก กว่า 1,200 ปีมาแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ ทางอำเภอห้วยแถลง จะเตรียมปรับปรุงวัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด สถานที่เก็บรักษาหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน องค์จริง สำหรับให้ประชาชน ได้มีเข้ามากราบไหว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

/////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา