โคราช MOU ซื้อขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ปีการผลิต 2563/64 รองรับผลผลิตออกสู่ตลาด กว่า 7 หมื่นตัน

นครราชสีมา-วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การซื้อขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในประเทศสำหรับสินค้าเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และนอกพื้นที่ที่มีความต้องการข้าวคุณภาพ ได้ซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง และให้ราคาที่สอดคลอดกับคุณภาพข้าว พร้อมกับรับสมัครกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวคุณภาพที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างกัน

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในปี 2563 มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 247 กลุ่ม เป็นกลุ่มเกษตรกรจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 66 กลุ่ม เกษตรกร 1,079 ราย พื้นที่ 11,472 ไร่ ซึ่งคาดว่า จะได้ผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ประมาณ 4,000 ตัน นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จำนวน 181 กลุ่มเกษตรกร 14,035 ราย พื้นที่ 189,130 ไร่ ที่คาดว่า จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 66,000 ตัน จึงมีความจำเป็นต้องหาตลาดรองรับผลผลิตที่จะออกมาในปีการผลิต 2563/64 นี้

///////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา