โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค.63
ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท โคราช นำโดย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งวันเปิดโครงการได้ มีท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีท่านผู้นำชุมชน และพี่น้อง อสม. เข้าร่วม อย่างอบอุ่น