โรคมะเร็งกลายเป็นโรคที่ตรวจพบ และมีสถิติพรากชีวิตคนไทยมาเป็นอันดับหนึ่ง เรามาเรียนรู้และป้องกัน ตัวเองจากมะเร็ง
กับ พญ.ปรมินทร์ตรา จิตมณี ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา (หมออิงค์) รพ.ราชบุรี