‘พล.อ.อภิรัชต์’ ทำพิธีส่งมอบ ‘สวนสนประดิพัทธ์’ จากสวัสดิการภายใน เป็นสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ให้เอกชนเข้าบริหาร

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ในฐานะประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก เป็นประธานในพิธีเปิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ จากสวัสดิการภายในเป็นสวัสดิการในเชิงธุรกิจ จากที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ร่วมกับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563

ซึ่งการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจกรณีพิเศษข้างต้น กองทัพบกได้มอบหมายให้คณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการโรงแรม เข้ามาบริหารงานกิจการดังกล่าว โดยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก และเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวที่มาใช้บริการ จะต้องได้รับสิทธิในการใช้บริการไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าเดิม ซึ่งคณะบุคคลที่เข้าบริหารงานจะได้รับค่าตอบแทน ในรูปแบบค่าจ้างการบริหารงานจากกองทัพบก ตามผลงานในการดำเนินกิจการ

พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หลังได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลัง และตั้งแต่ที่มีห้วงการแพร่ระบาดโควิด 19 สถานที่แห่งนี้ได้มีการปรับปรุง ตัวโรงแรมและพัฒนาบุคลากร ทุกอย่างถูกต้องโปร่งใส ทำให้กำลังพลได้รับสิทธิประโยชน์ ที่ดีกว่าเดิมเหมือน สามารถมาใช้บริการได้ และเมื่อครบ 1 ปี ก็จะนำเงินส่งกรมธรารักษ์ ตามระเบียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันในพิธี ยังได้มีการมอบเงินบำรุงขวัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่สวนสนประดิพัทธ์มากกว่า 20 ปี และกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ทั้งนี้คณะบุคคล ที่เข้ามาบริหารได้จัดทำแผนในการซ่อมบำรุง, รูปแบบในการปรับปรุง Renovate, การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และมาตรฐานในการให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งการลงนามในสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียม ตามที่กรมธนารักษ์ กำหนดกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นั้นมีจำนวน 4 กิจการ ได้แก่ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 1 สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ และ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37(มทบ.37) โดยระยะเวลาของสัญญา คือตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค.2566