ย่าโม ท่าเสวยสุข งดงามเหลือหลาย ถอดแบบจาก ย่าโม ของ อ.ศิลป์ พีรศรี องค์ที่ตั้งที่ กลางเมืองโคราช สามารถเข้าดูให้เห็นแบบเต็มๆตา ชื่นชมได้ใกล้ชิดมากๆ อยากให้ลองเดินทางไป กราบไหว้บูชา ขอพร ได้ที่ บ้านหนองปลิง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา